Fine art baskı

Fine art baskı tarifi  “Bazen sanat fotoğrafçılığı denilen güzel sanatlar fotoğrafçılığı, bireysel bir profesyonelin yaratıcı vizyonunu gerçekleştirmek için yaratılan fotoğrafların yüksek kaliteli arşivsel fotoğraf baskılarını ifade eder. Bu baskılar, reklamlarda veya dergilerde toplu olarak çoğaltılmak yerine, bayilere, koleksiyonculara veya küratörlere satılmak üzere, genellikle sınırlı sayıda üretilmektedir. Baskılar bazen, ancak her zaman değil, bir sanat galerisinde sergilenir.” wikipedia.

Biz fine art baskı yaparken müze ve arşivleme standartlarına uygun olarak asitsiz, %100 pamuk tabanlı kağıtlar üzerine pigment mürekkep kullanarak yapıyoruz. 12 adet pigment mürrekep kullanan baskı makinelerimiz ve her kağıt için özel olarak ürettiğimiz renk profilleri sayesinde ekran görüntüsüne en yakın baskıları elde etmekteyiz. Özellikle Hahnemühle fine art kağıtlara yapılan baskıların ömrü uygun saklama koşullarında ortalama 200 yıldır . Fine art baskılarda özellikle siyah beyaz baskılarda olağanüstü bir derinlik hissi verir. Renkli baskılarda renk profilleri sayesinde gerçekçi renkler elde edilmektedir.

Müzelerin ve kolleksiyonerlerin kabul ettiği bir baskı çeşididir.