Renkli film banyosu

renkli film banyosuRenkli film banyosu C-41, 1972’de Kodak tarafından C-22 sürecinin yerini alan bir kromojenik renkli baskı filmi geliştirme sürecidir. Fuji tarafından CN-16, Konica tarafından CNK-4 ve AGFA tarafından AP-70 olarak da bilinen C-41, kullanılan en popüler renkli film banyosu olarak bilinir.
İşlenmiş C-41 negatifler, tüm renkli filmlerde olduğu gibi, boyadan oluşan bir görüntüden oluşur. Boyaların uzun süreli istikrarsızlığı nedeniyle, C-41 negatifleri zamanla solar veya renk değiştirebilir. Bu eski filmler ile önemli bir problemdi; ancak yeni  filmler uygun koşullarda arşivlendiğinde bu problem büyük ölçüde aşılmış olacaktır.
C-41 filmi, üzerine çoklu emülsiyonların kaplandığı bir asetat veya polyester film tabanından oluşur. Her katman sadece görünür ışığın belli bir rengine duyarlıdır. Klasik açıklayıcı örnekte, üç emülsiyon vardır: biri kırmızı, diğeri yeşil duyarlı ve üst kısım maviye duyarlıdır.

Mavi tabakanın altında, boyalar veya kolloidal gümüşten oluşan sarı bir filtre vardır. Tüm gümüş bazlı fotografik emüsyonlar, diğer renkler için duyarlı hale getirilebilmelerine bakılmaksızın mavi ışığa karşı hassastır. Bu filtre katmanı, altındaki ışığı açığa çıkaracak olan mavi ışığın çıkarılmasına yardımcı eder. Mavi duyarlı tabakanın ve sarı filtrenin altında yeşil ve kırmızı hassas tabakalar bulunur.
Renkli film banyosuFarklı üreticilerin işlem kimyasalları biraz farklı olmasına rağmen C-41 süreci tüm renkli filmler için aynıdır.
Pozlandıktan sonra, renkli film  “renk geliştirici” içinde geliştirilir. Gelişmekte olan bileşen, CD-4 olarak bilinen bir parafenilen diamin bazlı kimyasaldır. Geliştirici, gümüşü emülsiyon katmanlarında geliştirir. Gümüş geliştikçe, oksitlenmiş geliştirici boya bağlayıcıları ile reaksiyona girerek boya oluşumuna neden olur.

Renkli film yıkarken geliştiricideki sıcaklık ve ajitasyon kontrolü, tutarlı ve doğru sonuçların elde edilmesinde kritik öneme sahiptir. Yanlış sıcaklık, ciddi renk değişimlerine veya filmin önemli ölçüde az veya fazla gelişmesine neden olabilir.Film yıkama bu nedenle kritik ve çok özen gösterilmesi gereken bir işlemdir. Biz Labonix olarak bu ciddiyetin farkındayız ve filmlerinizi yıkarken gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.

RENKLİ FİLM BANYOSU YAPISI

Geliştiriciden sonra, bir ağartıcı, geliştirmenin neden olduğu metalik gümüşü, sabitleştirici içinde çözünebilen gümüş halit haline dönüştürür. Ağartıcıdan sonra, bir sabitleyici gümüş halojenürü giderir. Bunu bir yıkama ve bir son stabilizatör takip eder ve işlemi tamamlamak için durulanır. Son durulama suyunun mutlaka çok iyi filtre edilmiş, saf suya yakın temizlikte olması gerekmektedir.
Gelişimin yarattığı gümüşü çözen ve gelişmemiş gümüş halojenürü ortadan kaldıran bir kombine ağartma düzeltici kullanan işlemin basitleştirilmiş sürümleri vardır.
Bunlar ticari C-41 işlemciler tarafından kullanılmaz ve ev ya da saha kullanımı için pazarlanır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.